Natur

Mae’r gwaith sydd wedi digwydd wedi dibynu ar wirfoddolwyr ac er fod llawer iawn wedi ei gyflawni y mae wedi ei gyflawni efo ychydig iawn o gyllid hyd yn hyn. Bydd datblygu’r safle ei hun ar dir hen fferm Pen y Graig angen cyllid mwy ac felly yn y cyfamser rydym yn casglu gwybodaeth am fioamrywiaeth a rhywiogaethau Llŷn.

Safle we bioamrywiaeth Llŷn – Bioamrywiaeth Llŷn

Safle we Safio Hadau Llŷn –Had.Cymru