Amdanom

Mae’r holl waith o ddatblygu’r Ganolfan Dreftadaeth a Natur wedi ei seilio ar adnabod pwysigrwydd yr iaith fel yr hyn sydd yn allweddol i gyflwyno ein treftadaeth yn gywir. Yr iaith ydi cyfrwng ein diwylliant a sail ein hanes ac mae codi ymwybyddiaeth o hyn ar draws y sectorau yn rhan greiddiol o’r gwaith.